Pojďte se inspirovat

02.06.2010 21:48

 Didaktický skicář

Výtvarné činnosti ve výtvarné výchově

 

 

Autor knihy:  Zdeněk Hosman

Vydavatel:  Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 2007

 Pulty knihkupectví přetékají literaturou o výtvarných technikách, jsou plné manuálů a „kuchařek“ jak výtvarně pracovat, ale skutečná jiskřička podněcující naši vlastní tvořivost, náš originální přístup k tématu, burcující naši vlastní fantasii, není často k vidění. Upozorňuji zájemce o obor na útlou knížku v rozsahu 94 stran. Autorem je pan Zdeněk Hosman, člověk s dlouholetými zkušenostmi z praxe výtvarné výchovy. Působil jako učitel výtvarné výchovy od roku1973, později coby lektor pro teorii vyučování výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a od roku 1990 až do roku 2009 byl odborným asistentem na katedře výtvarné výchovy tamtéž. Pan Hosman je též sám výtvarně činný, zabývá se především tvorbou skulptur ve dřevě i kameni. 

Autor: Zdeněk Hosman, Název: Skelet

 

Ač rozsahem nevelká, je kniha doslova nabita myšlenkami a autor zbytečně neplýtvá slovy. Je to základní publikace k výtvarné činnosti, ať jste student či pedagog nebo výtvarník. Proč? Publikace je systematicky zpracovaná, vysvětluje základní pojmy z oblasti výtvarného umění, psychologie i výtvarné pedagogiky. Skromnost pana Hosmana se v knize projevuje ponejvíce přiznáním všech zdrojů myšlenek a teorií, které v knize nastínil. Naťukne téma, zaujme vás a vy ze z textu dozvíte, kde načerpat další informace, kde hledat zdroje ke studiu. Autor jde ke kořenům, když například u slov zkoumá jejich původ i význam. Vysvětluje všechny podstatné pojmy, a tím zpřístupňuje svůj text každému zájemci. Především je ale cítit, že pan Hosman je vynikající učitel, s citem pro věci důležité.

Pro nás čtenáře je cenné, že uvádí různé příklady z praxe. Obdivuhodně propojil praxi s teorií výtvarné výchovy, s psychologickými poznatky, např. o procesech vnímání, o imaginaci, o možnostech aktivních přístupů k výtvarnému umění a jiné.

Obrazová příloha knihy je prezentovaná na CD. Jsou zde fotografie a krátké videosekvence z výstupů studentů v seminářích z animací výtvarného umění. Škoda, že příloha není obsáhlejší. I v obrazové složce jsou to spíše náčrty k inspiraci, více otázky na které může učitel oboru hledat odpovědi ve své praxi. Otázky rozvíjí potenciál snad více, než hotové odpovědi.

 

Vřele doporučuji tuto knihu všem zájemcům o výtvarné umění, pedagogům, lektorům výtvarných činností, výtvarníkům i studentům.

 

Je to možnost, jak se dozvědět to, co o výtvarném světě ještě nevíte. A co byste vědět měli.

 

 Autor: Zdeněk Hosman, Název: Hlava

Text: Hana Kotálová

 

—————

Zpět