O mně

Hana Kotálová

Výtvarná tvorba mi byla blízká odmalička. Od svých pěti let jsem navštěvovala výtvarný obor ZUŠ  ve Strakonicích pod vedením Ludmily Lískovcové. Výtvarná práce byla mým hlavním zájmem a proto mou další volbou byla Střední umělecko-průmyslová škola svaté Anežky České v Českém Krumlově. Do tajů zpracování a tvorby z hlíny jsem pronikla během studia oboru Výtvarné zpracování keramiky pod vedením Karla Dvořáka, Marka Diase a Jany Peškové. V roce mé maturity jsem se rozhodla k tříletému studiu Pražské psychoterapeutické fakulty, které doplňovalo mé výtvarné hledání sama sebe. Baví mě práce s lidmi a mým snem bylo učit na ZUŠ a proto jsem se přihlásila ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity obor Výtvarná výchova pro ZUŠ, který jsem úspěšně ukončila v roce 2005.

Z výtvarných aktivit je mi nejbližší kresba a práce trojrozměrné (sochařství a vytváření plastik z hlíny a točení na kruhu), grafika.